Disclaimer/privacy

Disclaimer

 

Hans Janssen spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Bezoekers van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Hans Janssen sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Hans Janssen. Niets uit deze site mag worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook opgeslagen worden, of verspreid worden zonder de toestemming van Hans Janssen.

 

Privacy

 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en respecteren uw privacy. Hans Janssen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In ons elektronisch formulier hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

Om de website op uw wensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke informatie over de bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en frequentie.