Zagen

Voor zaagwerk wordt gebruik gemaakt van verschillende toepasbare technieken zoals de handzaagmachine, de vloer- en wandzaag en de kabelzaag (zie hiervoor de dienst draadzagen).

Algemene toepassingen:

  • Zagen t.b.v. raam en deursparingen
  • Zaagwerk t.b.v. liftinstallaties
  • Zagen in vloeren en balken voor bijv. sloop
  • Zaagwerk in asfalt t.b.v. wegenbouw
  • Zaagwerk t.b.v. dilitatievoegen of voegen met een vellingkantje.