Kapwerk / frezen / dubbelzijdig zaagwerk

Bovenstaande technieken worden toegepast daar waar sleuven nodig zijn t.b.v. elektra- en waterleidingen, afvoersystemen of vloerverwarming.

De blootstelling aan stof in de bouw vormt een knelpunt. Een specifieke component in dit stof is kwarts. Via de ARBO-wet is vastgelegd dat ivm het vrijkomen van een te hoge concentratie aan kwartsstoffen alleen nog gefreesd mag worden in poriso, ytong en gibo. Beton, kalkzandsteen, baksteen of vergelijkbaar materiaal wordt dubbelzijdig ingezaagd.